21 Jul 2024
Ştiri interne

Protest APMA către ministrul Sănătăţii, referitor la vaccinarea cadrelor medicale

Către Domnul Ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru,

Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), singura asociaţie cu reprezentare naţională a medicilor din ambulatoriul de specialitate, vă aduce la cunoştinţă o serie de aspecte referitoare la vaccinarea împotriva SARS-COV2 a personalului medical şi auxiliar din toate unităţile sanitare de pe teritoriul ţării.

  1. Anunţul despre vaccinare s-a făcut prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică, dar maniera a fost neunitară, Au existat judeţe în care nu s-a făcut anunţul, sau s-a făcut trunchiat, doar către o parte a medicilor de familie, ceilalţi furnizori fiind complet uitaţi (vezi Bucureşti, Ilfov. Prahova, etc).
  2. Termenul de trimitere al catagrafiilor a fost complet nerealist, adresa fiind trimisă pe data de 16 noiembrie după-amiaza, cu termen de trimitere 17 noiembrie ora 12 (vezi D.S.P.M.B.), în condiţiile în care nu au fost anunţaţi toţi furnizorii de servicii medicale.
  3. Considerăm că acţiunea de vaccinare a personalului medical împotriva SARS-COV2 este mult prea importantă pentru a fi tratată în acest mod heirupist, fiind necesară o abordare mult mai aplicată pentru a obţine rezultatele dorite.

Lăsând la o parte aspectele etice ale acestei campanii de vaccinare voluntară, vă solicităm elaborarea unei practici unitare la nivelul ţării care să poată garanta atât eficienţa măsurii cât şi transparenţa acesteia. În acest sena vă supunem atenţiei câteva propuneri pe care le considerăm esenţiale pentru succesul operaţiunii:

  1. Stabilirea unui termen realist pentru colectarea datelor (ex: 30 noiembrie 2020);
  2. Crearea la nivelul fiecărei DSP a unei adrese de mail dedicate, afişată la loc vizibil pe site-ul acestora, preferabil pe homepage, eventual cu link şi pe pagina www.ms.ro;
  3. Afişarea pe site-urile DSP a formularelor de catagrafie, cu menţionarea expresă în acestea a celor care refuză vaccinarea;
  4. Solicităm aceste lucruri deoarece este evident că la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică nu există baze de date actualizate cu datele de contact ale tuturor furnizorilor de servicii de sănătate din judeţele respective, deşi la nivelul R.U.C.M. ar trebui să fie înregistraţi cu toţii.

Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate pentru o onestă colaborare,

Dr. Cosmin Alexandrescu
Preşedinte APMA

Cronica medicală

Articol selectat şi publicat de către redacţie (office@cronicamedicala.ro)