25 Jun 2024
Ştiri interne

Preşedintele CNAS în dialog cu medicii specialişti, la Adunarea Generală a APMA

Vineri, 27 septembrie, a avut loc Adunarea Reprezentanţilor Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator, la care au participat în calitate de invitaţi domnii Vasile Ciurchea, preşedinte CNAS, Eduard Dobre, director executiv Palmed şi Dragoş Garofil, vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate a PNL.

Domnul preşedinte Vasile Ciurchea a dialogat cu medicii specialişti prezenţi timp de peste 2 ore, fiind schimbate opinii sincere şi uneori contradictorii asupra rolului ambulatoriului de specialitate, a finanţării acestuia, a circuitului optim al pacientului pentru degrevarea spitalelor de internările nenecesare, etc.

Printre intenţiile exprimate de domnul preşedinte Vasile Ciurchea a fi incluse în noul Contract Cadru pentru perioada 2020-2023, spicuim:

  • Intenţia de a elimina discriminarea făcută în acest an prin diferenţierea valorii punctului pe servicii dintre medicina de familie (3,5 lei) şi ambulatoriul de specialitate (2,8 lei) de la 1 octombrie dacă condiţiile de finanţare o vor permite, în caz contrar de la 1 ianuarie;
  • Creşterea finanţării ambulatoriului de specialitate prin mărirea progresivă a valorii punctului pe servicii peste plafonul de 3,5 lei, începând cu noul contract cadru;
  • Intenţia reducerii birocraţiei la contractare prin asumarea de către medici sub propria răspundere a documentelor necesare contractării fără a mai fi necesară depunerea lor în copie;
  • Introducerea raportării în timp real cu eliminarea raportării lunare;
  • Finanţarea pe caz rezolvat în ambulatoriu.

Ceilalţi doi invitaţi si-au prezentat în continuare viziunea proprie asupra ambulatoriului de specialitate şi a necesităţii întăririi acestuia atât prin finanţare cât şi prin responsabilizarea tuturor actorilor din sistemul de sănătate.

Plecând de la realităţile României, care are cel mai mic procent alocat din PIB pentru sănătate din toată Uniunea Europeană şi în consecinţă cel mai mic buget alocat pe asigurat, domnul doctor Cosmin Alexandrescu a accentuat necesitatea stimulării ambulatoriului de specialitate pentru reducerea internărilor de zi şi continue, obţinând astfel o optimizare a cheltuielilor pe caz rezolvat, precum şi necesitatea utilizării tehnologiilor moderne, care pot rezolva simultan şi penuria de medici din unele specialităţi (vezi introducerea în Contractul Cadru a teleradiologiei).

Un alt subiect discutat a fost necesitatea alocării unui buget substanţial crescut pentru îngrijirile stomatologice, în condiţiile în care finanţarea cvasiinexistentă determină apariţia a numeroase afecţiuni gastrointestinale, cardiovasculare, etc. consecutive problemelor dentare.

Ultima parte a Adunării a fost consacrată problemelor administrative ale APMA.

SURSA:www.facebook.com

Cronica medicală

Articol selectat şi publicat de către redacţie (office@cronicamedicala.ro)