19 May 2024
Ştiri interne

Întâlnire a medicilor de ambulator cu preşedintele CNAS

Astăzi, a avut loc o întâlnire între Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS şi o delegaţie a Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA). Scopul întâlnirii a fost discutarea problemelor ambulatoriului de specialitate prin prisma finanţării şi a pregătirii viitorului Contract Cadru pentru anii 2020-2021 şi a normelor sale de aplicare.

Referitor la problema finanţării, Vasile Ciurchea şi-a anunţat intenţia de a duce valoarea punctului pe servicii la o valoare similara celei aplicate in cazul MF (Medicinei de Familie), dar cel mai probabil la proxima rectificare bugetară.

In ceea ce priveşte viitorul Contract Cadru s-au discutat mai multe teme, cele mai importante fiind:

  1. Necesitatea finanţării superioare a ambulatoriului de specialitate, cel puţin la nivelul Medicinei de Familie. Preşedintele Ciurchea a agreat aceasta idee, dar corelată cu un control mai strict al serviciilor raportate si al necesitaţii acestora.
  2. Raportarea serviciilor prestate se intenţionează să devină zilnică, dispărând raportarea la sfârşitul lunii.
  3. DES (Dosarul Electronic de Sănătate) va deveni obligatoriu, probabil începând cu noul Contract-Cadru 2020-2021.
  4. Se intenţionează eliminarea plafoanelor la paraclinic şi a graniţelor interjudeţene, simultan cu introducerea unor limitări în repetarea investigaţiilor efectuate.

Pentru transpunerea solicitărilor furnizorilor şi a intenţiilor CNAS într-o forma coerentă, în cursul lunii septembrie se va organiza, la iniţiativa CNAS o masa rotunda la care să participe reprezentanţi ai CNAS, MF, APMA, Palmed, CMR, MS.

In perioada următoare CNAS aşteaptă propunerile APMA pentru noul Co-Ca şi Normele de aplicare a acestuia.

Întâlnirea a avut loc la sediul CNAS, delegaţia APMA fiind formată din dr. Cosmin Alexandrescu (preşedinte APMA), dr. Alina Mîndroiu (vicepreşedinte APMA) si dr. Mathilda Zăvoianu (membru APMA).

SURSA: secretariat APMA

Cronica medicală

Articol selectat şi publicat de către redacţie (office@cronicamedicala.ro)